cenik download.htm reference.htm

Účetní kancelář GiMi

    Naše účetní kancelář se zabývá vedením daňové evidence a účetnictví, zpracováním mzdové agendy a personalistiky, zpracováním daňových přiznání a účetním poradenstvím. Kancelář je provozována partnery s více než 12 letou praxi v oboru. Kancelář si zakládá na principech profesionality, diskrétnosti, vzájemné důvěry a individuálního a vstřícného přístupu k rozdílným potřebám každého klienta.Naše nabídka


 • Zpracování daňové evidence:
  Nabízíme Vám kompletní zpracování daňové evidence. Od převzetí prvotních dokladů, až po zaúčtování a zpracování měsíčního nebo čtvrtletního výkazu dle vašich požadavků. Měsíční, popřípadě čtvrtletní reporty sestávají z peněžního deníku, výkazu příjmu a výdajů, výkazu o majetku a závazcích, popřípadě vývoj pohledávek a závazků.

 • Účetnictví:
  Kompletní zpracování účetnictví. Zpracování účetních výkazů , tzn. účetní deník, hlavní kniha, vývoj pohledávek a závazků
 • Společenství vlastníků:
  Kompletní zpracování agendy společenství vlastníků.
 • Zpracování daňových přiznání:
  Na základě účetnictví Vám zpracujeme veškerá daňová přiznání. Zajistíme doručení správci daně a klientovi předáme kopie.
 • Mzdy a personalistika:
  Kompletní zpracování mzdové a personální agendy. Zajištění všech výkazů a kontakt s úřady ve věcech personalistiky a mezd ( přihlášky, odhlášky, měsíční mzdové výkazy, ELDZ, …) . Zastupování klienta při kontrolách na úřadech.
 • Právní poradenství:
  Pro naše klienty zajišťujeme základní odborný právní servis, případně právní zastoupení dle potřeby klienta.
 • účetní poradenství, fakturace, ostatní administrativní práce dle požadavků klienta.


Co od nás můžete očekávat


 • smlouvu o poskytování služeb včetně dodatku o odpovědnosti za způsobenou škodu
 • naprostou diskrétnost po dobu platnosti i po skončení platnosti smlouvy
 • aktivní přístup ke každému jednotlivci a již jednou zmiňovaný přátelský směr spolupráce
 • optimalizaci daňové povinnosti (v rámci zákonných prostředků)
 • vynikajcí informovanost o problematice

    S každým novým klientem je sepsána smlouva o vedení účetnictví, ve které jsou sjednaná práva, povinnosti a odpovědnost obou stran. Ve smlově bude zakotvena odpovědnost kanceláře za případné škody, k zajištění naprosté ochrany klienta proti případnému nedopatření. Všechny postihy od orgánů státní správy za chyby námi způsobené, budou námi také v plné míře zaplaceny. Smlouva může být na vaše přání upravena.

 

Petra Milčická

@: milcicka@gimi.cz
tel: +420 605 410510

Olga Gieselová

@: gieselova@gimi.cz
tel: +420 773 292384

 

 

Doporučené odkazy

Naše odkazy

 

Mj? 2006